خرید عروسک پولیشی از تدی شاپ

عروسک پولیشی به انواع عروسک‌هایی گفته می‌شود که بدنه ایی نرم هستند و دارای بدنه پارچه ایی هستند که در داخل آنها از الیاف پلی ستر پر ش...

ادامه مطلب